Statut Revizní komise, příloha č. 1 Stanov IPA, sekce ČR