POZVÁNKY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

publikováno 11. 12. 2021

Sportovní přátelé, kolegyně, kolegové, 

v příloze zasíláme pozvánku na 12. ročník ZPŠH. Je to v době, kdy situace v tomto státě (a nejen v něm) není zrovna vzhledem k epidemiologické situaci nakloněna k pořádání sportovních a podobných hromadných akcí. Přesto jsme se rozhodli v přípravě naší oblíbené akce pokračovat. Jsme si vědomi toho, že všichni budeme muset dodržet aktuální epidemiologická nařízení platná v době konání naší sportovně – společenské akce. 

V případě, že nějaký účastník nebude splňovat požadovaná epidemiologická opatření a případnou kontrolou bude tento nedostatek zjištěn, nemá nárok na vrácení ani snížení poplatku za ubytování i přesto, že bude muset svůj pobyt ukončit.  Věříme však, že k této situaci nedojde a že nám ani případným vládním nařízením nebude naše oblíbená akce zrušena.

Za přípravný „výbor“ se na všechny těší 

Míla Košan a Eva Hanzíková

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

publikováno 30. 11. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX