Stanovy IPA, Sekce ČR

Schválené na X. kongresu IPA, sekce Česká republika, konaném dne 28. 9. 2019 v Českých Budějovicích.