Historie loga IPA

Logo IPA je hlavním a jediným prvkem naší identity a od založení v r. 1950 zůstalo relativně nezměněno. Původní návrh loga ručně nakreslil v uvedeném roce zakladatel IPA, Arthur Troop, a přestože bylo logo během prvních let činnosti asociace rychle rozšířeno, nebylo až do prvního světového kongresu IPA v Paříži v r. 1955 přijato jako oficiální znak IPA. Na pařížském kongresu byl bod programu, týkající se schválení oficiálního znaku IPA projednáván důkladněji než kterýkoliv jiný bod programu.

Arthur Troop věnoval při navrhování loga nesmírnou pozornost detailům, protože se chtěl ujistit, že každý prvek bude přesně vyjadřovat to, co IPA znamená a jaké jsou její cíle, jako mezinárodní organizace přátelství. Středová zeměkoule ukazuje celosvětovou působnost sdružení a jednotu policistů po celém světě. Osmicípá hvězda je používána jako pozadí pro většinu odznaků policejních přileb ve Spojeném království. Efekt doplňují vavřínové svitky po obou stranách odznaku a stuha na spodní straně, která zobrazuje motto IPA. Jazyk motta asociace byl během prvního světového kongresu v Paříži hodně diskutován, ale nakonec se Arthur Troop rozhodl požádat Boba Hamiltona, člena IPA a odborníka na jazyk esperanto, aby přeložil motto, které od té doby zůstalo nezměněno. Zvolené motto asociace „Servo per Amikeco“ se do angličtiny překládá jako „Služba prostřednictvím přátelství“.

Originální kresba loga IPA od Arthura Troopa

V roce 1959 byl navržen kruhový znak IPA, který se měl používat jako odznak do klopy. Znak rondelu byl přijat a určen k výstavním účelům, zatímco ověnčené logo bylo používáno pro oficiální dokumentaci.

Kruhový odznak IPA

V posledních letech bylo logo IPA modernizováno na tuto známou verzi.

  Logo emblému IPA

Na 65. Světovém kongresu IPA v Costa Brava ve Španělsku v roce 2022 byly delegáty přijaty tyto nejnovější verze loga a rondelu, aby mohly být používány všemi národními sekcemi IPA. Ačkoli se mohou zdát mírně odlišné ve srovnání s původními verzemi, jejich základní prvky zůstaly zachovány. A téměř po 70 letech zůstalo nezměněno také naše motto – Servo per Amikeco.

Moderní revize loga IPA

Moderní revize rondelu IPA

Loga IPA jsou registrované ochranné známky a jejich použití se řídí čl. 9 Mezinárodních pravidel.