Hlášenka změn v IPA, příloha č. 4 Stanov IPA, sekce ČR