Přihláška do IPA, příloha č. 3 Stanov IPA, sekce ČR

Přihlášky jsou přijímány pouze vyplněné strojově nebo na PC

Při vyplňování přihlášky v PC ve formátu docx prosím použít funkci přepis, jinak dojde k přeformátování celého dokumentu.