Přihláška do IPA, příloha č. 3 Stanov IPA, sekce ČR